რუტერზე ჭრა-გრავირება

რუტერზე ჭრა გრავირება  1საათი .............  40 ლარი

ფაილის მომზადება....................................... 20 ლარი

 

 

 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

ლაზერზე ჭრა-გრავირება

ლაზერზე ჭრა გრავირება  1წუთი .............  1 ლარი

ფაილის მომზადება  ..................................... 20 ლარი

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.