გთავაზობთ ფართოფორმატიან ბეჭდვას:ბანერზე,სტიკერზე,ბადე სტიკერზე...

ფართოფორმატიანი ბეჭდვა

                            

  მინიმალური შეკვეთა 1 კვ.მ     დამზადების ვადა: როგორც დიდი, ასევე პატარა შეკვეთების ჩაბარების ვადა არის 1–დან 2 სამუშაო დღემდე.  

 

ბანერი

საშვუალო ხარისხი ........................ 10  $

(ბეჭდვის მაქს.ზომა 3,15 მ)

 

მაღალი ხარისხი ......................... 14  $

(ბეჭდვის მაქს.ზომა 1,58 მ)

პოლი პოსტერი

 ......................................  $20

 

წებოვანი (სტიკერი)

საშვუალო ხარისხი ..................... 10  $

მაღალი ხარისხი ......................... 14  $   

ფოტო ქაღალდი

 ......................................  $20

 

ბადე სტიკერი

 ......................................  $15

 

შპალერი

 ......................................  $25

 

თვიდწებად ფირზე სერვა

სერვა .....................................  $1.5

სერვა (მასალით)..........................  $6