გთავაზობთ ფართოფორმატიან ბეჭდვას:ბანერზე,სტიკერზე,ბადე სტიკერზე...

                            

  მინიმალური შეკვეთა 1 კვ.მ     დამზადების ვადა: როგორც დიდი, ასევე პატარა შეკვეთების ჩაბარების ვადა არის 1–დან 2 სამუშაო დღემდე.  

 

საშვუალო ხარისხი ........................ 10  $

(ბეჭდვის მაქს.ზომა 3,15 მ)

 

მაღალი ხარისხი ......................... 14  $

(ბეჭდვის მაქს.ზომა 1,58 მ)

 ......................................  $20

 

საშვუალო ხარისხი ..................... 10  $

მაღალი ხარისხი ......................... 14  $   

 ......................................  $20

 

 ......................................  $15

 

 ......................................  $25

 

სერვა .....................................  $1.5

სერვა (მასალით)..........................  $6