იხილეთ ჩვენი ნამუშევრები 

 

 

 მოცულობითი ასოები - გარე რეკლამის ერთ ერთი პოპულარული ფორმაა. ის მზადდება სხვადასხვა მასალისგან, აკრილის,პლასტიკის, ლითონის და სხვა ... 

 

  მოცულობითი ასოების მრავალი სახეობა არსებობს,ინტერიერისთვის,ექსტერიერისთვის,ცალკე მდგომი,განათებით და განათების გარეშე,კონტრ განათებით,სარკისებური,ბორტის გარეშე,მაღალი ბორტით,ამობურცული,ტრიმით...

 დაგვიკავშირდით და ჩვენ დაგეხმარებით მოცულობითი ასოების ამ მრავალფეროვნებაში გასარკვევად

ჰგდგდცგხგხგფხ

სარკისებური

პვხ-ის,შეღებილი ან

თვითწებადი ფირით გაფორმებული

ტრიმით

განიერი ტრიმით

კონტრ განათებთ

ამობურცული

კონტრ განათებთ

აკრილის,ბორტით