რუტერზე ჭრა გრავირება  1საათი .............  40 ლარი

ფაილის მომზადება....................................... 20 ლარი

Service 3       .....................................  $12.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლაზერზე ჭრა გრავირება  1წუთი .............  1 ლარი

ფაილის მომზადება  ..................................... 20 ლარი