ავეჯის დაგეგმარება-პროექტირება

              კომერციული ფართის წარმატებულად დაგეგმარებისთვის საჭიროა  ფართის დაყოფა ფუნქციურ ზონებად:  სამუშაო ფართი, მისაღები, სათათბირო, მომსახურე პერსონალისთვის.
ფუნქციურ დაყოფას განაპირობებს კომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურა და კონკრეტული   შენობის   აგებულება.

  დაგეგმარებასთან ერთად ჩვენ გთავაზობთ ავეჯის პროექტირებას და  მის დამზადებას.