მშენებლობა

    კოტეჯების ,მცირე საცხოვრებელი სახლების და საწარმოო დანიშნულების ნაგებობების  მშენებლობა 

 
 

რქიტექტურული პროექტირება


 კოტეჯების ,მცირე ზომის საცხოვრებელი სახლების,საოფისე შენობების,სავაჭრო ობიექტების და  სასტუმროებისთვის

.

არქიტექტურული მომსახურების სრული პაკეტი

•არქიტექტურული პროექტი
•კონსტრუქციული პროექტი
•ტოპოგრაფიული რუკა
•მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

არქიტექტურული პროექტირება, მშენებლობა, რემონტი

რემონტი

საცხოვრებელი და საოფისე ფართის რემონტი

კომპიუტერის მაგიდები